You are here

vanaf 18 jaar
Beeldende Kunsten

Openingsuren van het atelier

(minimum 8 lestijden/week aanwezig)
dinsdag van van 17.45 tot 21.15 u., woensdag en donderdag van 13.30 tot 17 u. en van 17.45 tot 21.15 u.
zaterdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u.

Beeldhouwkunst

De optie beeldhouwkunst biedt je : 

 • grote ruimtes, die de sfeer hebben van een atelier,
  niet van een klas
 • inzet, persoonlijke ervaring en vakkundige begeleiding
  door 2 docenten. 

Van jou, student, wordt op een actieve manier een intellectuele nieuwsgierigheid en een dosis beschikbare tijd verwacht, met als bedoeling een open kijk op de wereld te ontwikkelen, waarbij je eigen identiteit duidelijk te herkennen is. 

Programma

Ontwikkelen van de beeldtaal vanuit  een ruimtelijke benadering. De eerste stappen in de ruimte worden gezet aan de hand van waarnemings- en interpretatie-oefeningen. Gaandeweg worden de basistechnieken uit de doeken gedaan en kan je kiezen, volgens je eigen voorkeur, uit een rijk aanbod van klassieke en hedendaagse materialen :

 • de techniek van opbouwen
  vb. boetseren in klei, was voor brons, …
 • de techniek van gieten en mallen maken
  vb. gips, cement, silicone, …
 • de techniek van weghakken
  vb. in piepschuim, in hout, steen, …
 • de techniek van samenvoegen
  vb. in papier, ijzer, koper, recuperatiemateriaal, …

Elk van deze technieken biedt tal van expressiemogelijkheden. Het evolueren naar andere thema’s en materialen zet aan tot creatieve ontplooiing, tot uitdrukken. Tijdens dit avontuur word je vertrouwd gemaakt met begrippen zoals, zien, verhouding, beweging, evenwicht, contrast, ritme, structuur, compositie, textuur, licht, relatie, presentatie, tentoonstellen, … en nog vele andere termen uit het vakjargon van de beeldhouwer. 
Met de opgedane kennis van de 4 basisjaren ben je in de specialisatiegraden vrij in het kiezen van opdrachten en projecten en kan je bepaalde technieken verder uitwerken en perfectioneren. Als beeldhouwer sta je binnen een traditie. Je beeldhouwt in opdracht van de kunstgeschiedenis, onder toezicht van het al tot dusver gemaakte en je ontwikkelt je individuele expressie en inzicht tot een actueel kunstgebeuren.

 

Contacteer de docenten via email:

Volg ons via blogspot.
(print-vriendelijk PDF-bestand)

Inschrijvingen

Normaal

 • tot 30 juni: € 350
 • vanaf 1 juli: € 360

Met mindering

 • € 160 

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 35

als bijkomende optie: € 150

Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits het voorleggen van de hiervoor noodzakelijke attesten 
vóór 15 oktober. 

Inschrijving op het secretariaat.

 • van dinsdag tot vrijdag
  van 13 tot 18.30 u.
 • op zaterdag van 9 tot 12 u. en
  van 13 tot 14.30 u.
 • de ganse maand juni
 • 29, 30 en 31 augustus
 • de ganse maand september
 • op 30 juni enkel tot 17 u.
  i.p.v. 18.30 u.

Uiterste datum van inschrijving:
30 september 2017
Het academiejaar begint op
1 september