You are here

vanaf 18 jaar
Kunstambacht R-C

Openingsuren van het atelier

(minimum 8 lestijden/week aanwezig)

donderdag van 17.45 tot 21.15 u.
zaterdag van 9 tot 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u.

KA Glas-in-lood

Glasramen al dan niet gebrandschilderd zijn door hun aard meestal ingebed in de architectuur van een gebouw. Het glasraam is bedoeld om sfeer te scheppen in de ruimte.

Het licht van de dag dringt door het glas en verheft het geheel tot  een gelaagd kinetisch kunstwerk.Wanneer de tand des tijds deze fragiele kunstvorm bedreigt, wordt restauratie noodzakelijk om het werk te vrijwaren voor de toekomst.

De opleiding

Je begint met de basisoefeningen, dat wil zeggen, ontwerpen op schaal, uitwerken van precieze werktekeningen, glassnijden, lood zetten, solderen en schilderen op glas. In de daarop volgende jaren kan je je verder in deze technieken bekwamen via klassikale opdrachten en vrij werk.

Sinds de aankoop van een fusingoven in 2014 hebben studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in ‘warme’ glastechnieken zoals slumpen (verbuigen) en fusen (versmelten) van glas. Kleur, vorm, beeld en textuur vormen de ingrediënten van de compositie in het  creatieve werk.

Ook het documenteren van glasramen krijgt de nodige aandacht. Het in kaart brengen van een te conserveren/restaureren stuk vereist specifieke inzichten en vaardigheden. Het is van het grootste belang de oude en nieuwe materialen en technieken goed te begrijpen en beheersen om het verantwoord behoud ervan te kunnen nastreven.

 

Contacteer de docenten via email:

(print-vriendelijk PDF-bestand)

Inschrijvingen

Normaal

 • tot 30 juni: € 350
 • vanaf 1 juli: € 360

Met mindering

 • € 160 

+ bijdrage verbruiksgoederen: € 20

als bijkomende optie: € 150

Mindering inschrijvingsgeld is enkel mogelijk mits het voorleggen van de hiervoor noodzakelijke attesten vóór 15 oktober. 

Inschrijving op het secretariaat.

 • van dinsdag tot vrijdag 
  van 13 tot 18.30 u.
 • op zaterdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 14.30 u.
 • de ganse maand juni
 • 29, 30 en 31 augustus
 • de ganse maand september
 • op 30 juni enkel tot 17 u. i.p.v. 18.30 u.

Uiterste datum van inschrijving 

30 september 2017

Het academiejaar begint op 
1 september