You are here

Schoolreglement

 

Schoolreglement

van de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht.
Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs

Dit reglement wordt bij inschrijving aan de leerlingen / de ouders meegegeven. Zij tekenen op hun inschrijving voor akkoord met de inhoud ervan. De aansprakelijkheid bij schade of ongeval geeft aanleiding tot de strakke vorm van het reglement.

Schoolbestuur

Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!). Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Samenstelling van de schoolraad”). 

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

De academie beeldende kunsten Anderlecht behoort tot Scholengroep Brussel, waarvan de administratieve zetel zich in Evere bevindt.

Scholengroep Brussel wordt geleid door de algemeen directeur, de heer Jacky Goris.

Contactgegevens

de heer Jacky Goris, algemeen directeur scholengroep Brussel

Oud-strijderslaan 200, 1140 Evere
Telefoon: (02)702 30 61 Fax: (02)702 30 60 
E-mail: sgr8@g-o.be 
Website: http://www.scholengroepbrussel.be