Academie Beeldende & Audiovisuele Kunsten Anderlecht

Stel je kandidaat

Onze Academie start in oktober de verkiezing van een nieuwe Academieraad op. We roepen dan ook op om je kandidaat te stellen. Kandidaatleden kunnen volwassen studenten zijn, maar ook ouders van kinderen/ jongeren leerling op de Academie. Ook personeelsleden maken deel uit van de Academieraad, en kunnen zich kandidaatstellen.

Kandideren kan enkel via het officiële formulier op deze pagina. Dit formulier moet uiterlijk op 30 november 2022 via  aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de Ivo Bryon, voorzitter van het kiesbureau en directeur van de Academie, bezorgd worden.
Je kan het ook indienen op het secretariaat, waar je een ontvangstbewijs overhandigd zal worden.

De huidige mandaatperiode loopt van 1 april 2021- tot eind maart 2023. De verkiezingen starten dus telkens in het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de mandaatperiode eindigt. Dit oproepen tot kandidaatstelling is een eerste stap in de verkiezingsprocedure.

Op de website van het GO! vind je eveneens het stappenplan, en het kiesreglement van de schoolraden in het GO! terug.

DOWNLOADS:

Academie Beeldende & Audiovisuele Kunsten Anderlecht
Dapperheidsplein 17 – 1070 Anderlecht – 02 523 03 71  info@academieanderlecht.be

DKO – Betaalbaar kunstonderwijs voor Brussel, de rand en verder – Dag-, avond- en weekendlessen voor kinderen en volwassenen. Van september tot juni creatief werken in ruime ateliers.