Praktische Info

Reglement

Het Schoolreglement

van de Academie voor Beeldende Kunsten Anderlecht.
Scholengroep Brussel van het Gemeenschapsonderwijs

Dit reglement wordt bij inschrijving aan de leerlingen of de ouders meegegeven. Zij tekenen op hun inschrijving voor akkoord met de inhoud ervan. De aansprakelijkheid bij schade of ongeval geeft aanleiding tot de strakke vorm van het reglement.

Schoolbestuur
Uittreksel uit het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs: “Het Gemeenschapsonderwijs is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. Met uitsluiting van ieder ander orgaan zijn de scholengroepen en de Raad van het Gemeenschapsonderwijs de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs.” (cf. artikel 3 en 4 van het Bijzonder decreet betreffende het gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998; BS 30 september 1998). Het Gemeenschapsonderwijs is de rechtspersoon. De scholengroep is een bestuursniveau en zijn raad van bestuur een orgaan van het Gemeenschapsonderwijs, hierna genoemd GO! onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!). Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap wordt geleid en beheerd op drie niveaus die elkaar aanvullen, maar elk hun eigen bevoegdheden hebben.

Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door een directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad die verplicht wordt samengesteld (zie verder “Samenstelling van de schoolraad”).

Op het tussenniveau zijn er 28 scholengroepen met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door een algemene vergadering, een raad van bestuur, een algemeen directeur en een college van directeurs.

De academie beeldende kunsten Anderlecht behoort tot Scholengroep Brussel, waarvan de administratieve zetel zich in Evere bevindt.

Scholengroep Brussel wordt geleid door de algemeen directeur, de heer Jurgen Wayenberg.

Contactgegevens
de heer Jurgen Wayenberg, algemeen directeur scholengroep Brussel
Oud-strijderslaan 200, 1140 Evere
Telefoon: (02)702 30 61 Fax: (02)702 30 60
E-mail: sgr8@g-o.be
Website: https://www.scholengroepbrussel.be/en-us/home.aspx

Meer info
Meer informatie op deze link:
Schoolreglement, leefregels, veiligheid en gezondheid & extra info

Addendum bij het Academiereglement 2019-2020 van DKO
Afwijken van de reglementaire afspraken inzake evaluatie is, gegeven de corona- maatregelen, door de Vlaamse Overheid uitzonderlijk toegestaan.
In dit addendum wordt vastgelegd hoe we dit schooljaar uitzonderlijk afwijken van deze bepalingen.

Klik hier om het addendum bij het Academiereglement 2019-2020 van DKO te downloaden.

Klik hier om het structuurschema van de graden te downloaden.

ABKA – Academie Beeldende Kunsten Anderlecht
Dapperheidsplein 17 – 1070 Anderlecht – 02 523 03 71  info@academieanderlecht.be

DKO – Betaalbaar kunstonderwijs voor Brussel, de rand en verder – Dag-, avond- en weekendlessen voor kinderen en volwassenen. Van september tot juni creatief werken in ruime ateliers.