Beeldende Kunsten - vanaf 18 jaar

Grafisch ontwerp en illustratie

Openingsuren atelier

Dinsdag
van 13.30 tot 17.00 u.
en van 17.45 tot 21.15 u. (Liesbeth)

Donderdag
van 13.30 tot 17.00 u.
en van 17.45 tot 21.15 u.
(Delphine)

Grafisch ontwerp en illustratie

Over de opleiding

Je bent welkom in de lessen als je zin hebt om te leren ontwerpen. Je leert om tekst en beeld te combineren, om te vertrekken van een vaag idee en verder te gaan naar een heldere mooie uitwerking.
Je ontdekt de kracht van beeldtaal en leert over kleur, ritme, contrast, verhoudingen en abstractie. Hoe je al spelend, tekenen met digitale grafische technieken kan combineren, om je eigen visuele verhaal te ontwikkelen. Communiceren door verbinding tussen tekst en beeld vormt de kern.

De atelier lessen vertrekken meestal vanuit een opdracht waarbij jij jouw ideeën ontwikkelt en ontdekt hoe je die kunt visualiseren met illustraties of een grafisch ontwerp. We stimuleren je om een eigen stijl te ontwikkelen. Er is veel ruimte voor experimenteren, oefenen, enthousiaste persoonlijke begeleiding, inspirerende illustraties, feedback en voor de rijke mogelijkheden die Brussel biedt op gebied van illustratie, design en kunst.

Opdrachten
Je start met een concept dat je doortrekt vanaf een schets tot het finale eindproduct.
Je krijgt ontwerpopdrachten, workshops, lessen in grafische programma’s (Illustrator, Photoshop, InDesign) of je kan onder begeleiding van de docenten werken aan een zelfgekozen opdracht. Je bepaalt zelf waarop je de nadruk wil leggen. Grafisch ontwerp omvat onder meer lay-out, typografie, het maken van illustraties (analoog en digitaal), ontwerpen van logo’s, affiches, nieuwsbrieven, flyers, tijdschriften en boeken.

Hoe verlopen de lessen?
Je leert de basiskennis over de grafische programma’s in klassikale lessen. Via een breed gamma aan opdrachten zoek je al schetsend of schrijvend nieuwe ideeën. Je leert je eigen handschrift te ontwikkelen.
Bij het uitwerken van de opdrachten kan je rekenen op professionele individuele begeleiding.
Regelmatig worden workshops georganiseerd waar de focus op een thema of techniek ligt.
Aan het einde van elk trimester wordt tijdens klassikale besprekingen de evolutie van jouw grafisch werk samen met de andere studenten besproken, zo kan iedereen elkaars werk zien.
Het atelier heeft 21-inch-iMac-computers, recente software, scanners en printers.
Computervoorkennis is gewenst.

Lesrooster

Het onderwijs in de academie behoort tot het deeltijds kunstonderwijs en is een equivalent van de derde graad van het voltijds kunstsecundair onderwijs.

De 4de graad bestaat uit 4 studiejaren waarin je tot 10 lesuren (50’) per week kan komen:

  • in het 1ste, 2de en 4de jaar: 10 lesuren atelier;
  • in het 3de jaar: 8 lesuren atelier en 2 lesuren Kunst en Cultuur.

Na de 4de graad kan je een Kortlopende Studierichting Specialisatie van 2 jaar volgen.

Docenten

Liesbeth Feys en Delphine Frantzen.

Inschrijven academiejaar 2024-25

Inschrijven kan tot en met 30 september.
Normaal tarief: € 435
Jonger dan 25 jaar: € 200
Verminderd tarief: € 200
Ateliergeld: € 35
Inschrijven >

Vragen?

Zit je nog met vragen over Grafisch ontwerp en illustratie? Stuur een e-mail naar de docent.