Beeldende Kunsten - vanaf 18 jaar

Keramiek

Openingsuren atelier

Nele Dekoninck:
Maandag
van 13.30 tot 17.00 u.
en van 17.45 tot 21.15 u.
Vrijdag
van 9.30 tot 12.30 u.

Carine Grosemans:
Dinsdag
van 13.30 tot 17.00 u.
en van 17.45 tot 21.15 u.
Woensdag
van 10.30 tot 14.00 u.
Donderdag
van 10.30 tot 14.00 u.
en van 14.30 tot 18.00 u.

Griet Verhelst:
Dinsdag
van 9.00 tot 12.30 u.
Donderdag
van 17.45 tot 21.15 u.
Vrijdag
van 13.30 tot 17.00 u.
en van 17.45 tot 21.15 u.

Mi Daniëls:
Woensdag
van 13.30 tot 17.00 u.
en van 17.45 tot 21.15 u.
Zaterdag
van 9.00 tot 12.30 u.
en van 13.30 tot 17.00 u.

Keramiek

Over de opleiding 

In onze keramiekafdeling streven we naar het creëren van een inspirerende en inclusieve omgeving waarin studenten de rijke wereld van keramiek kunnen verkennen. 

We verwelkomen studenten van verschillende achtergronden en niveaus, met en zonder voorkennis. De technische mogelijkheden om tot een keramisch werk te komen zijn zeer uitgebreid. Bovendien zijn de voorkennis en interesses van elke student zo uiteenlopend dat een opleiding in het keramiek atelier voor elke student volgens een individueel en persoonlijk traject verloopt.

Het ontwikkelen van vaardigheden en creatieve zelfontplooiing staan centraal.

We hechten waarde aan een grondige beheersing van de technische kennis van keramiek; waaronder handopbouw, vak technologie, draaien en afdraaien, decoratietechnieken, mallenwerk, reproductietechnieken en glazuuronderzoek. Deze diverse pijlers kunnen als uitgangspunt worden gekozen.

Door een solide basis in vakmanschap te leggen, ontstaat de vrijheid om een eigen beeldtaal te ontdekken en te ontwikkelen. We stimuleren studenten om te experimenteren met diverse technieken, vormen en stijlen zodat ze hun eigen unieke artistieke taal in keramiek ontwikkelen. Ze worden aangemoedigd om hun emoties, ideeën en verhalen uit te drukken door middel van klei.

We verwachten een open blik en stimuleren een speelse en onderzoekende houding waarbij studenten worden aangemoedigd om buiten de traditionele grenzen te denken.

De ruime ateliers en goed uitgebouwde infrastructuur creëren een inspirerende omgeving waar studenten elkaars werk en creatieve proces leren waarderen.

Keramiek gaat verder dan individuele creativiteit; het omvat ook het delen van ervaringen en het inspireren en in dialoog gaan met elkaar.

We benadrukken het belang van duurzaamheid en respect voor materialen in onze lessen. Door het verwerven van kennis en inzicht in het materiaal en het begrijpen van de ecologische impact van keramiek, streven we naar een verantwoorde kunstbeoefening.

Volg ons op de instagram pagina van het keramiekatelier;  sfeerbeelden, werk in progress,  werk van de studenten, … 

Volg ons op Instagram

Lesrooster

Het onderwijs in de academie behoort tot het deeltijds kunstonderwijs en is een equivalent van de derde graad van het voltijds kunstsecundair onderwijs.

De 4de graad bestaat uit 4 studiejaren waarin je tot 10 lesuren (50’) per week kan komen:

  • in het 1ste, 2de en 4de jaar: 10 lesuren atelier;
  • in het 3de jaar: 8 lesuren atelier en 2 lesuren Kunst en Cultuur.

Na de 4de graad kan je een Kortlopende Studierichting Specialisatie van 2 jaar volgen.

Docenten

Carine Grosemans, Mi Daniëls, Griet Verhelst en Nele Dekoninck

Inschrijven academiejaar 2023-24

Inschrijven kan tot en met 30 september.
Normaal tarief: € 425
Jonger dan 25 jaar: € 200
Verminderd tarief: € 200
Bijdrage verbruiksgoederen: € 40
Inschrijven >

Vragen?

Zit je nog met vragen over Keramiek? Stuur een e-mail naar de docent.