Kunstambacht: Hedendaags ontwerp, Restauratie-Conservatie - vanaf 18 jaar

Kunst en cultuur

Keuze lesmomenten

Dinsdag (online)
van 19.30 tot 21.10 u.

Woensdag
van 14.00 tot 15.30 u. of
van 17.50 tot 19.30 u.

Kunst en cultuur

Vierde graad, 3de jaar
Alle ateliers krijgen twee lesuren per week een introductie in de kunstgeschiedenis van de prehistorische kunst tot vandaag. Opzet is inzicht te verkrijgen in de veelheid van expressiemogelijkheden en de wisselwerking tussen de verschillende media. Kunst en Cultuur volgt de kunstgeschiedenis chronologisch, afgewisseld met enkele themalessen.

De lessen
Er is geen parate kennis vooraf vereist maar wel een paar ogen en wat grijze massa om de onderlinge verbanden te onderscheiden en om een individueel standpunt ten opzicht van dit alles te kunnen innemen. In de lessen Kunst en Cultuur staat dialoog centraal.

De lessen worden gegeven in het atelier Videokunst. Elke maand wordt een uitstap naar een museum of tentoonstelling georganiseerd. Op het einde van het academiejaar dienen de studenten een opdracht in die klassikaal wordt voorgesteld aan de medestudenten.

Docent

Tine Verwerft.

Vragen?

Zit je nog met vragen over Kunst en Cultuur? Stuur een e-mail naar de docent.